Widgets

How does Norwegians celebrate their Birthday! - Hurra for deg som fyller ditt år

, 0 Comments

This video will have me singing in NORWEGIAN !
Well, the meanings are as below as well as the lyrics


Written by Margrethe Aabel Munthe (1860 -- 1931):

Hurra for deg som fyller ditt år!
(Norwegian)

Hurra for deg som fyller ditt år!
Ja, deg vil vi gratulere!
Alle i ring omkring deg vi står,
og se, nå vil vi marsjere,
bukke, nikke, neie, snu oss omkring,
danse så for deg med hopp og sprett og spring,
ønske deg av hjertet alle gode ting
og si meg så, hva vil du mere? Gratulere!

COMPLETED version includes this (too much for my brains to memorize these :P)

Høyt våre flagg vi svinger. Hurra!
Ja, nå vil vi riktig feste!
Dagen er din, og dagen er bra,
men du er den aller beste!
Se deg om i ringen hvem du vil ta!
Dans en liten dans med den du helst vil ha!
Vi vil alle sammen svinge oss så gla'
og en av oss skal bli den neste -- til å feste!

Here's an English translation!!!!

Hurray for You for Celebrating Your Birthday!

Hurray for you for celebrating your birthday!
Yes, we congratulate you!
We all stand around you in a ring,
And look, now we'll march,
Bow, nod, curtsy, we turn around,
Dance for you and hop and skip and jump!
Wishing you from the heart all good things!
And tell me, what more could you want? Congratulations!

We wave our flags up high! Hurray!
Yes now we'll really celebrate!
The day is yours, the day is great,
But you're the best!
Look in the ring who you want to choose!
Dance a little dance with who you want to!
We'll all turn around together so joyfully,
And one of us shall be the next -- to celebrate!


TUSSEN TAKK !! - Meaning Thank you in Norsk !!

A Special-effect Makeup artist , speaks 7 languages and loves to share her lifestyle, beauty and travelling experience here. She also shares her secret to learning languages on her Youtube channel.

You might also like

My Instagram